Projekcia

V rámci našich činností Vám ponúkame vyhotovenie kompletnej dokumentácie projektu v stupňoch:

  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre vydanie stavebného povolenia
  • Realizačný projekt
  • Projekt skutočného vyhotovenia

K jednotlivým projektom pristupujeme individuálne, zvyčajný postup zahŕňa:

  • obhliadku stavebného pozemku
  • architektonickú štúdiu
  • projekt rodinného domu a vybavenie stavebného povolenia
  • dozor pri realizácii stavby a riešenie konkrétnych detailov
  • vybavenie kolaudačného rozhodnutia

Ku každému projektu samozrejme vytvoríme aj 3D vizualizáciu.
K projektom vybavíme všetky potrebné potvrdenia pre vydanie stavebného povolenia, vyňatie z pôdneho fondu a vybavenie prípojok pre RD (voda, kanalizácia, elektrina, plyn). Pri osadení domu spolupracujeme s autorizovanými geodetmi.